Ordförande har ordet

Liksom för de flesta andra tog det ett tag innan jag förstod hur stort det som pågår i Uppåkra är. Jag hävdade länge att forntiden kan någon annan ägna sig åt, själv är jag mer intresserad av framtiden. Först när jag insåg hur stort och unikt det som en gång funnits i Uppåkra var förstod jag också att Uppåkra inte bara är dåtid, utan att det i allra högsta grad också är såväl nutid som framtid!

Utanför Lund, i Staffanstorps kommun, låg för länge sedan det som var den tidens politiska, ekonomiska och politiska centrum, Uppåkra. Att förstaden till Lund och Köpenhamn låg i Staffanstorps kommun var något som självklart intresserade mig. Att man vid de årligen återkommande utgrävningar, som institutionen för Arkeologi och antikens historia vid Lunds Universitet genomför, finner så fantastiska fynd förstärkte den känslan. Från den dagen jag förstod vad Uppåkra en gång varit, och i framtiden kan bli, kände jag ett engagemang att visa för omvärlden det som finns, på en enormt vacker plats, men som till största del ännu är höljt i den skånska myllan.

Ett viktigt steg mot att förverkliga ett arkeologiskt vetenskapligt center i Uppåkra togs under hösten 2009, då Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center bildades av Staffanstorps kommun, Region Skåne, Lunds stift, Lunds kommun, Uppåkra församling och Staffanstorpshus AB, a med Lunds universitet och Länsstyrelsen i Skåne län som vetenskapliga garanter.

Utöver den viktiga forskning och de utgrävningar som bedrivs av Lunds universitet, så har stiftelsen en viktig roll i att förmedla kunskap om Uppåkra, från forntid till nutid. Som ett slags ”Nordens Pompeji” kommer Uppåkra Arkeologiska Center att ge Skåne och dess närkommuner större dignitet i turismsammanhang, såväl nationellt som internationellt och ge positiv spinn off till regionen som helhet.

Under 2014 kommer vi att ta ytterligare ett par avgörande steg i utvecklingen av stiftelsens verksamhet och det framtida arkeologiska centrat. Dels har statens fastighetsverk på stiftelsens uppdrag påbörjat en förstudie för de byggnader som kommer att behövas. Resultatet av denna studie kommer att presenteras under våren. Dels har vi erhållit medel från EU och Leader Lundaland för att utveckla besöksnäringen. I dessa projekt kommer vi att vidareutveckla den digitala tekniken inom arkeologin som kan synliggöra vad som hittats och även anpassa visningsverksamheten för barn. Givet den stora internationellt stora potential som platsen har, kommer vi även att internationalisera visningarna.

Åk ut till Uppåkra, titta norrut och Du kan se byggkranar där ESS och Max IV håller på att byggas. På ett fantastiskt sätt kan historien och framtiden knytas samman, på samma åkermark, på synligt avstånd från varandra. Resan med Uppåkra Arkeologiska Center har bara börjat, och jag vill hälsa Dig välkommen med på denna spännande resa!

Michael Sandin

Ordförande i Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Facebook

Café och visningar

Guidade visningar/Guided tours 2016

Högsäsongens allmänna visningar är avslutade, men vi tar emot bokningsförfrågningar året om. Vi håller visningar på plats, men åker också ut och håller föredrag för skolor och annan verksamhet. För mer information, ring 0709351250, eller maila sofia.winge@uppakra.se

Övrigt
Vi har ramp och hiss till handikapptoalett.
Visningarna går till större delen längst en grusgång som är
framkomlig med rullstol och barnvagn.
Vägen ned till utgrävningsplatsen går genom en lite svårare terräng (åkermark).
Mer information om tillgänglighet hittar ni
under fliken Besök oss/Visningstider.

For information about guided tours in
English and other languages, visit the English
website (switch the Swedish flag on this page).

 

Bildgalleri

Detta är bildens rubrik image-10 image-4 image-6 image-7 image

Vill du veta mer?

Uppåkra – ett framtida arkeologiskt vetenskapscenter

Under hösten-vintern 2011 genomförde UAC en genomförbarhetsstudie avseende det framtida arkeologiska sciencecentret i Uppåkra. Den utförliga rapporten hittar du här:  feasibility study längre version

Lunds Universitets Historiska Museum

Normalt sett kan du hitta fynden från Uppåkra på Lunds Universitets Historiska Museum, i utställningen ”Barbaricum”. Under 2016 är utställningen temporärt i Tyskland, men ett par kopior av vissa fynd kan du istället se på Uppåkra.

Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i arkeologin och den forskning som bedrivs på Lunds Universitet kring Uppåkra.

http://www.ark.lu.se

Uppåkra församling

Information om vad som händer i Uppåkra kyrka.

http://uppakraforsamling.se/

 

 

 

 

Väder i Uppåkra