Vetenskapliga rådet

Stiftelsen har under 2015 inrättat ett vetenskapligt råd. Detta har till uppgift att säkerställa vetenskapen inom de förmedlande moment som finns på platsen Uppåkra, samt att säkerställa att Uppåkra ligger i framkant när det gäller konceptet som en av Skandinaviens mest intressanta fyndplatser. Det handlar inte enbart om arkeologi utan också om historiebeskrivning, visualiseringsteknik, pedagogik och internationalisering. Rådet består av Anders Reisnert (ordförande), Dick Harrison, Stefan Nyzell, Thomas Småberg och Heikki Ranta. Det kommer att kompletteras med ytterligare några namn, som präglar den betydelse Uppåkra haft internationellt.

Ordförande Anders Reisnert

Anders Reisnert
Mitt namn är Anders Reisnert. Jag arbetar som Senior advisor och Kulturstrateg vid Kulturförvaltningen i Malmö Stad. Mitt huvuduppdrag i stadens tjänst är för närvarande att vara medlem av redaktionen för Malmö Stads historias nionde band. I grunden är jag arkeolog och har arbetat på ett flertal utgrävningar i främst Malmöområdet. Under många år var jag Stadsantikvarie med ansvar för uppdragsarkeologi och kulturmiljövård i Malmö Stad. Under senare år har arkeologin avvecklats och till stadsantikvarietjänsten fogades ansvaret för Malmö Museers samlingar. Min vetenskapliga tyngdpunkt och författarskap är främst knutet till hög och senmedeltid.

Uppåkra har fascinerat mig sedan första stund. De rika fynden och den långa kontinuiteten ger platsen en särställning inom nordisk arkeologi. Det kompetenta och avancerade forskningsarbete som gjorts vid Arkeologiska Institutionen i Lund har gett platsens historia mångfacetterade dimensioner. Potentialen att lösa flera av järnålderns frågeställningar är onekligen stor i Uppåkra. Uppåkra Arkeologiska Center har på kort tid flyttat fram positionerna och genom sitt pedagogiska arbete lyft de arkeologiska resultaten och möjliggjort att alla kan ta del av denna kunskap. Mitt bidrag till rådet blir främst min kännedom om arkeologins metoder och utvecklingsmöjligheter, samt ett stort nätverk inom ämnesområdet. Att vara ett stöd för stiftelsen och dess verksamhet är både roligt och utmanande.
Foto: Privat

Dick Harrison

Dick Harrison
Mitt namn är Dick Harrison och jag är professor i historia vid Lunds universitet. Jag har skrivit ett fyrtiotal böcker, flertalet med fokus på medeltiden, och fått Augustpriset för ”Stora döden” (år 2000). Dessutom har jag medverkat flitigt i radio, TV och tidningar. Jag driver en daglig Historieblogg på Svenska Dagbladet, har spelat in en TV-serie om Sveriges historia för TV 4 och vunnit På Spåret i SVT två gånger.

Vad betyder Uppåkra för mig? Jag växte upp i Staffanstorp, och Uppåkra är en del av min barndomsmiljö – som ung cyklade jag eller åkte bil genom den lilla platsen tusentals gånger. Bortsett från det ser jag fynden i Uppåkra som glasklara exempel på att vår historia aldrig står stilla, att vi ständigt har möjlighet att lära oss mer om det förflutna.

Vad kan jag bidra med i rådet? Vetenskapligt sett är jag expert på dels medeltid, dels allmäneuropeiska sammanhang. Därmed kan jag sätta in Uppåkra i större kontexter och för en bredare allmänhet visa på relevansen av att forska om, lära sig om och besöka platsen.
Foto: Karolina Rosenqvist

Stefan Nyzell

Stefan Nyzell
Jag heter Stefan Nyzell och arbetar som Universitetslektor i historia vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. Jag forskar och undervisar om historia, historiebruk, historieförmedling, kulturarv- och kulturarvspedagogik och utbildningsvetenskap. Jag sitter även i styrelsen för Skandia – tidskrift för historisk forskning. Jag är modernhistoriker och har framför allt skrivit om 1800- och 1900-talens historia. Samtidigt är jag i min forskning synnerligen intresserad av hur äldre historia på olika sätt återskapas och förmedlas idag utifrån en rad olika perspektiv där kulturarvsinstitutioner som Uppåkra Arkeologiska Center utgör ett exempel. Den forskning jag huvudsakligen arbetar med just nu handlar om hur medeltiden (ca 400-1500) återskapas i olika sammanhang i det tidiga 2000-talet.

Uppåkra för mig är en plats med enorm potential som står inför en stor utmaning att fortsätta utveckla de förmedlingspedagogiska aspekterna av verksamheten. Det jag kan bidra med i det vetenskapliga rådet är mina utbildningsvetenskapliga och förmedlingspedagogiska perspektiv, samt historiskt återskapande utifrån ett kulturarvsperspektiv.
Foto: Privat

Thomas Småberg

Thomas Småberg
Jag heter Thomas Småberg och är biträdande professor i historia vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. Jag är medeltidshistoriker och har primärt forskat kring maktkonstruktion, politisk kultur och sociala relationer under senmedeltid. På senare tid har jag börjat forska och publicera mig kring ritual och performativitet kring höviska ideal.

Uppåkra för mig är en fascinerande plats där jag främst tycker det är intressant med de ritualer som har utförts på denna plats där världslig elit har sammansmält med andlig elit på ett spännande sätt där kulthuset och de så kallade guldgubbarna är synliga tecken på detta. Jag kommer att kunna bidra till det vetenskaplig rådet dels genom min medeltidsforskning, dels genom den forskning och den verksamhet jag bedrivit gentemot museisektorn. Jag har varit ansvarig för uppdragsutbildningar, projektskrivningar och annat som inkluderat museer och museiverksamhet inom vilket jag således har god kunskap och goda nätverk.
Foto: Privat

Heikki Ranta

Heikki Ranta
Jag heter Heikki Ranta och arbetar som stiftsantikvarie i Lunds stift. I mitt arbete hanterar jag en stor mängd olika typer av projekt, allt från restaurering av våra kyrkobyggnader, vård- och underhållsplanering av begravningsplatser, konservering av kyrkliga textilier, medeltida skulptur m.m. till övergripande stiftsprojekt som kan handla om kalkmåleri och medeltida puts uppe på kyrkvindarna, timmermanskonst samt olika slags inventeringar och karakteriseringar. Mycket och brett, inte så väldigt spetsigt och detaljerat. Mina kunskaper ligger just däri, att hantera stora helheter, pengar och långtidsplanering.

Jag är teolog och byggnadsantikvarie till utbildning. Den konstvetenskapliga delen av min utbildning har inneburit elementära studier och en fördjupning inom tvärvetenskapligt försök att använda och utveckla 14C-datering av murbruk, alltså det medeltida kalkbruket som finns i konstruktionerna såsom gotländska och skånska medeltidskyrkor.

I UAC-sammanhanget representerar jag Svenska kyrkan som från nära håll har deltagit i processerna i Uppåkra.
Foto: Privat

Facebook

Café och visningar

Guidade visningar/Guided tours 2016

Högsäsongens allmänna visningar är avslutade, men vi tar emot bokningsförfrågningar året om. Vi håller visningar på plats, men åker också ut och håller föredrag för skolor och annan verksamhet. För mer information, ring 0709351250, eller maila sofia.winge@uppakra.se

Övrigt
Vi har ramp och hiss till handikapptoalett.
Visningarna går till större delen längst en grusgång som är
framkomlig med rullstol och barnvagn.
Vägen ned till utgrävningsplatsen går genom en lite svårare terräng (åkermark).
Mer information om tillgänglighet hittar ni
under fliken Besök oss/Visningstider.

For information about guided tours in
English and other languages, visit the English
website (switch the Swedish flag on this page).

 

Bildgalleri

image-11 image-3 image-6 image-7 image-8 image-9

Vill du veta mer?

Uppåkra – ett framtida arkeologiskt vetenskapscenter

Under hösten-vintern 2011 genomförde UAC en genomförbarhetsstudie avseende det framtida arkeologiska sciencecentret i Uppåkra. Den utförliga rapporten hittar du här:  feasibility study längre version

Lunds Universitets Historiska Museum

Normalt sett kan du hitta fynden från Uppåkra på Lunds Universitets Historiska Museum, i utställningen ”Barbaricum”. Under 2016 är utställningen temporärt i Tyskland, men ett par kopior av vissa fynd kan du istället se på Uppåkra.

Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i arkeologin och den forskning som bedrivs på Lunds Universitet kring Uppåkra.

http://www.ark.lu.se

Uppåkra församling

Information om vad som händer i Uppåkra kyrka.

http://uppakraforsamling.se/

 

 

 

 

Väder i Uppåkra