Om Uppåkra

omslagsbild2
3D-rendering: Fredrik Wirbrand

Mellan 100 f.Kr.- 1000-talet e.Kr. bredde en tät bebyggelse ut sig över vad som idag är Uppåkras åkermark. Bosättningen var säkerligen en imponerande syn i landskapet. Långhus, verkstäder, förråd och fähus låg utspridda över en yta som täckte över 40 hektar. Här möttes folk från när och fjärran för att utbyta varor och idéer. I Uppåkras jord hittas långväga fynd som mynt, smycken och glas från till exempel dagens Irak och Uzbekistan. Men Uppåkra var inte enbart en plats för handel och hantverk. Det var också ett maktsäte för en härskande aristokrati. Om detta vittnar en imponerande hallbyggnad där de styrande troligen bodde. Intill hallen stod en ovanligt hög byggnad som tycks ha använts för speciella ceremonier.  I samma område hittas nedbrända hus, vapenoffer, och resterna efter festmåltider. Detta var i högsta grad händelsernas centrum.

 

Foto: LUHM

Foto: LUHM

De första utgrävningarna i Uppåkra ägde rum 1934. I samband med att en husgrund skulle anläggas upptäcktes flera meter tjocka kulturlager, spår efter människor som bott på platsen i generationer. Under många år var Uppåkra något av en mytomspunnen plats i arkeologiska kretsar. Men det kom att dröja fram till 1996 innan platsen åter blev aktuell för arkeologiska undersökningar. Sedan dess står det klart att Uppåkra är en fyndplats utöver det vanliga. Gravar från sten- och bronsålder vittnar om att platsen var speciell redan för fyratusen år sedan. Men det är Uppåkras  järnåldersbosättning som har blivit mest uppmärksammad.

Fynden hjälper oss att komma nära de människor som en gång levde här. I jorden väntar fortfarande mängder av fynd och lämningar på att upptäckas – endast en bråkdel av boplatsen är än så länge utgrävd.  Men för varje utgrävning som genomförs, och genom den forskning som bedrivs, får vi en allt bättre bild av denna unika plats. I Stiftelsens uppdrag ingår att förmedla den arkeologi som bedrivs på platsen till allmänheten. Utgrävningarna har sedan mitten av 1990-talet bedrivits av Lunds universitet. Fynden visas på Lunds Universitets Historiska Museum.

Foto: LUHM

Foto: LUHM

Efter 1000-talet verkar boplatsen ha minskat i betydelse och storlek. Ett antal medeltida gårdar, gravar och en möjlig stavkyrka avslöjar att kristendomen gjort sitt intåg. Men exakt vad som hände är fortfarande höljt i dunkel. Möjligen finns svaret i grundandet av staden Lund, ett par kilometer norr om Uppåkra. Lund grundades omkring år 990. Uppåkra och Lund kan ha existerat samtidigt under en kort period. Lund kom sedan att ta över Uppåkras gamla roll som regionens maktcentrum.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Café och visningar

Guidade visningar/Guided tours 2016

Högsäsongens allmänna visningar är avslutade, men vi tar emot bokningsförfrågningar året om. Vi håller visningar på plats, men åker också ut och håller föredrag för skolor och annan verksamhet. För mer information, ring 0709351250, eller maila sofia.winge@uppakra.se

Övrigt
Vi har ramp och hiss till handikapptoalett.
Visningarna går till större delen längst en grusgång som är
framkomlig med rullstol och barnvagn.
Vägen ned till utgrävningsplatsen går genom en lite svårare terräng (åkermark).
Mer information om tillgänglighet hittar ni
under fliken Besök oss/Visningstider.

For information about guided tours in
English and other languages, visit the English
website (switch the Swedish flag on this page).

 

Bildgalleri

image-11 image-2 image-3 image-4 image-9 image

Vill du veta mer?

Uppåkra – ett framtida arkeologiskt vetenskapscenter

Under hösten-vintern 2011 genomförde UAC en genomförbarhetsstudie avseende det framtida arkeologiska sciencecentret i Uppåkra. Den utförliga rapporten hittar du här:  feasibility study längre version

Lunds Universitets Historiska Museum

Normalt sett kan du hitta fynden från Uppåkra på Lunds Universitets Historiska Museum, i utställningen ”Barbaricum”. Under 2016 är utställningen temporärt i Tyskland, men ett par kopior av vissa fynd kan du istället se på Uppåkra.

Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i arkeologin och den forskning som bedrivs på Lunds Universitet kring Uppåkra.

http://www.ark.lu.se

Uppåkra församling

Information om vad som händer i Uppåkra kyrka.

http://uppakraforsamling.se/

 

 

 

 

Väder i Uppåkra