Järnålder

Foto: Mattias Andersson

Foto: Mattias Andersson

För ungefär 2.500 år sedan började människorna att använda sig av järn i Skandinavien. Järn är tåligare än brons. Det kunde dessutom framställas på plats, istället för att köpas in från utlandet.

Under den här tiden skedde stora förändringar i Europa och Skandinavien. Romarna byggde upp ett stort imperium, som sedan delades upp och ersattes av germanska kungariken. Nya skriftspråk och bättre handelsleder gjorde att det blev lättare att resa och förstå varandra. Tankar, idéer och religioner spreds tillsammans med handelsvaror, och folken i Skandinavien började sluta sig samman i förbund och sedan enade kungariken.

Järnåldersstaden i Uppåkra grundades  för ungefär 2.100 år sedan, när Rom redan var en stormakt och folken i Skandinavien hade hade goda kontakter med Europa. Uppåkra låg sedan kvar i 1.100 år. Här  ägnade sig invånarna åt hantverk och handel.

I Uppåkra har arkeologerna funnit mynt från Rom, Grekland och Persien. I den mörka myllan hittas också glas från Tyskland, Frankrike och Ukraina, liksom beslag från Irland och smycken från alperna. Uppåkra hade goda kontakter med Europa och Mellanöstern långt innan vikingatiden.

De stora händelserna som pågick i Europa speglas i fynd från Uppåkra och resten av Skandinavien. Romerska mynt och vapen som hittats i Norge, Danmark och Sverige kom förmodligen med germanska krigare som tjänat i den romerska armén och som sedan återvände hem. Betsel och stigbyglar som tillverkats av hunnerna har hittats i skånska gravar – kanske fanns det skåningar som red med Attila?

Mynt från Syrien, Bagdad och Samarkand visar en blomstrande handel med Mellanöstern för 1.000 år sedan. Praktföremål som glasbägare och smycken av guld och silver pekar på att härskarna i Uppåkra hade kontakt med kollegor både i Skandinavien och på kontinenten, och att de bytte rikedomar med varandra – kanske i samband med allianser eller giftermål. Krucifix, relikskrin och kristna konsthantverk visar att folket i Uppåkra kände till kristendomen långt innan Skåne blev kristet. Många av de handelsmän som reste dit var förmodligen kristna.

Uppåkra köpte inte bara föremål – boplatsen tillverkade egna varor också. Arkeologerna har grävt ut smedjor och verkstäder där en rad olika föremål – framför allt smycken – har tillverkats i guld, silver, brons och järn. Dessa såldes eller byttes sedan mot andra varor. Stilen på föremålen förändrades dessutom efterhand, inte olikt dagens mode. Att stilen förändrades samtidigt över hela norra Europa visar att folk inte bara hade god kontakt med varandra, utan också att man visste hur man skulle smycka sig.

Uppåkra tycks ha nått sin höjdpunkt under vikingatiden. Handeln blomstrade, och nordbornas färder ökade makten och rikedomarna hemma i Skandinavien. Därför är det märkligt att Uppåkra tycks ha övergivits i slutet av vikingatiden. Mycket få fynd från efter 1.000 e.Kr. har hittats. Kanske har detta något att göra med att Skåne då blev en del av en större enhet – kungariket Danmark  – i slutet av 900-talet. Vid den här tiden lät de danska kungarna bygga Sven Tveskägg, och sedan Knut den Helige, bygga upp den nya handelsstaden Lund. Staden fungerade som deras högkvarter i Skåne.

Museichef Per Karsten berättar

Facebook

Café och visningar

Guidade visningar/Guided tours 2016

Högsäsongens allmänna visningar är avslutade, men vi tar emot bokningsförfrågningar året om. Vi håller visningar på plats, men åker också ut och håller föredrag för skolor och annan verksamhet. För mer information, ring 0709351250, eller maila sofia.winge@uppakra.se

Övrigt
Vi har ramp och hiss till handikapptoalett.
Visningarna går till större delen längst en grusgång som är
framkomlig med rullstol och barnvagn.
Vägen ned till utgrävningsplatsen går genom en lite svårare terräng (åkermark).
Mer information om tillgänglighet hittar ni
under fliken Besök oss/Visningstider.

For information about guided tours in
English and other languages, visit the English
website (switch the Swedish flag on this page).

 

Bildgalleri

Detta är bildens rubrik image-2 image-3 image-6 image-9 image

Vill du veta mer?

Uppåkra – ett framtida arkeologiskt vetenskapscenter

Under hösten-vintern 2011 genomförde UAC en genomförbarhetsstudie avseende det framtida arkeologiska sciencecentret i Uppåkra. Den utförliga rapporten hittar du här:  feasibility study längre version

Lunds Universitets Historiska Museum

Normalt sett kan du hitta fynden från Uppåkra på Lunds Universitets Historiska Museum, i utställningen ”Barbaricum”. Under 2016 är utställningen temporärt i Tyskland, men ett par kopior av vissa fynd kan du istället se på Uppåkra.

Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i arkeologin och den forskning som bedrivs på Lunds Universitet kring Uppåkra.

http://www.ark.lu.se

Uppåkra församling

Information om vad som händer i Uppåkra kyrka.

http://uppakraforsamling.se/

 

 

 

 

Väder i Uppåkra