Arkeologi

Foto: LUHM

Foto: LUHM

Arkeologi i Uppåkra
Det var i samband med att en ny gård, det så kallade prästlönebostället, byggdes 1934 som boplatsen vid Uppåkra påträffades. Då rännor för grundmurarna grävdes, dök fynd av krukskärvor och andra föremål upp ur jorden.  I samband med att en grop grävdes för att användas till cementblandning påträffades också ett skelett och ett lerkärl som ingått som gravgåva.

Bror-Magnus Vifot, amanusens vid Lunds Universitets Historiska Museum, kunde snart fastställa att det i Uppåkra funnits en järnåldersboplats.  Kunskapen var vid den här tiden begränsad, men Vifot kunde konstatera att fyndlagren och fynden tydde på att boplatsen hade varit av betydande storlek. Under de följande årtiondena framkom att boplatsen var än större än vad Vifot förmodat. Nybyggnation kring kyrkan visade att boplatsen sträckte sig ända hit, och tunna mörkfärgade lager i samband med att motorvägen mot Malmö byggdes avslöjade att boplatsen nått så långt i väster.

Men det kom att dröja fram till 1996 innan Uppåkra åter blev aktuellt för utgrävningar. Först då  erhöll Uppåkraprojektet ett större anslag från Riksbankens Jubileumsfond, och senare gjorde anslag från Tetra Pak det möjligt att genomföra omfattande grävningsinsatser i Uppåkra. Sedan dess står det klart att Uppåkra verkligen är en plats utöver det vanliga. Inte minst visade utgrävningarna av de centrala delarna av boplatsen, då ett mäktigt ceremonihus och imponerade hallbyggnader avslöjades, att detta varit ett maktens säte i regionen. Minst 28000 metallfynd har än så länge påträffats i Uppåkra, vilket gör Uppåkra till en av de mest fyndrika boplatserna i Skandinavien.  På bilden visas fyndens spridning, vilket också avslöjar boplatsens storlek på över 40 hektar.

Sedan 2005 har utgrävningarna bedrivits i mindre omfattning som seminariegrävningar, i regi av Lunds Universitet.  Samtidigt pågår forskning, som gör att vi för varje år kommer lite närmre de människor som en gång levde i Uppåkra.

Varje prick motsvarar ett metallfynd som hittats i Uppåkra

Facebook

Café och visningar

Guidade visningar/Guided tours 2016

Högsäsongens allmänna visningar är avslutade, men vi tar emot bokningsförfrågningar året om. Vi håller visningar på plats, men åker också ut och håller föredrag för skolor och annan verksamhet. För mer information, ring 0709351250, eller maila sofia.winge@uppakra.se

Övrigt
Vi har ramp och hiss till handikapptoalett.
Visningarna går till större delen längst en grusgång som är
framkomlig med rullstol och barnvagn.
Vägen ned till utgrävningsplatsen går genom en lite svårare terräng (åkermark).
Mer information om tillgänglighet hittar ni
under fliken Besök oss/Visningstider.

For information about guided tours in
English and other languages, visit the English
website (switch the Swedish flag on this page).

 

Bildgalleri

image-10 image-11 image-2 image-4 image-8 image-9

Vill du veta mer?

Uppåkra – ett framtida arkeologiskt vetenskapscenter

Under hösten-vintern 2011 genomförde UAC en genomförbarhetsstudie avseende det framtida arkeologiska sciencecentret i Uppåkra. Den utförliga rapporten hittar du här:  feasibility study längre version

Lunds Universitets Historiska Museum

Normalt sett kan du hitta fynden från Uppåkra på Lunds Universitets Historiska Museum, i utställningen ”Barbaricum”. Under 2016 är utställningen temporärt i Tyskland, men ett par kopior av vissa fynd kan du istället se på Uppåkra.

Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i arkeologin och den forskning som bedrivs på Lunds Universitet kring Uppåkra.

http://www.ark.lu.se

Uppåkra församling

Information om vad som händer i Uppåkra kyrka.

http://uppakraforsamling.se/

 

 

 

 

Väder i Uppåkra