Om Uppåkra

Tolkning i 3D av Fredrik Wirbrand

Tolkning i 3D av Fredrik Wirbrand

 

UPPÅKRA HAR GENOM de senaste årens arkeologiska undersökningar visat sig vara Sydsveriges största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning. På denna plats har det funnits en stadsliknande bebyggelse och en intensiv och komplex verksamhet har försiggått under en period som sträcker sig över mer än ett årtusende, från århundradet f. Kr. till cirka 1000 e. Kr.

Platsen Uppåkra har en lång historia. Fynd från både stenålder och bronsålder har gjorts här. Än idag kan två gravhögar från övergången mellan bronsålder och järnålder ses intill Stora Uppåkra kyrka, och alldeles väster om kyrkogården har man grävt upp en grav från yngre stenålder. Men det är just fynden från järnåldern som gör platsen särskilt speciell. Uppåkra är också den största och mest långlivade boplatsen i Skandinaviens forntid  som hittills är känd. Bebyggelsen täckte över 40 hektar (ungefär 25 fotbollsplaner) under mer än ett årtusende – en storlek och ett tidsspann som ingen annan bosättning från nordisk järnålder kan mäta sig med.

Järnålderns Uppåkra tycks ha fungerat som ett politiskt, ekonomiskt och religiöst maktcentrum – en centralort i det skånska landskapet. Tusentals fynd talar för att Uppåkra bedrev handel över hela Europa, bland annat med Rom, Konstantinopel och Frankerriket. Verkstäder som hittats här tyder på att det pågick en stor produktion av metallhantverk, framför allt smycken.

I mitten av bosättningen har arkeologerna grävt ut en mycket speciell byggnad.  Byggnaden var bara 13 x 6,5 m, men enorma stolphål efter nästan lika stora takbärande stolpar tyder på att den kan ha varit så högt som 13 meter. Förmodligen har den fungerat som någon slags ceremoniell byggnad – kanske ett tempel.  Intill eldstaden i mitten av byggnaden hittade arkeologerna praktfulla fynd: en silverbägare med guldinslag i nordisk stil och en glasskål som troligen importerats från Svarta Havsområdet. Man hittade även över hundra så kallade Guldgubbar – små guldbleck som föreställer mänskliga figurer. Alla dessa föremål har kopplats till fornnordiska ritualer och ceremonier.

Strax intill ceremonihuset  har arkeologerna grävt ut flera långhus eller hallbyggnader. De största härstammar från vikingatiden då Uppåkra troligen nådde sin höjdpunkt. Många av fynden i husen bestod av exklusiva importvaror, glas och ädelmetall: ett säkert tecken på att adels- eller kungafamiljer bodde i Uppåkra.

Foto: Bengt Almgren

Foto: Bengt Almgren

I samma område har ett antal gropar fyllda med djur- och människoben, och ett stort antal förstörda vapen påträffats. Dessa är troligen offer till gudarna som grävts ner efter ett fältslag: under forntiden var det vanligt att ceremoniellt förstöra en besegrad fiendes vapen. Detta tyder på att Uppåkra inte bara ägnade sig år fredlig handel och hantverk. Offerfynd har även gjorts i Gullåkra mosse strax öster om Uppåkra. Mossen tycks ha varit en helig plats långt innan Uppåkra byggdes. Här har offrade värdeföremål från brons- och stenåldern påträffats.

Det är ännu okänt vad som hände med Uppåkra. Den stora boplatsen verkar ha övergetts i slutet av vikingatiden, kanske till förmån för Lund som grundades i slutet av 900-talet. Uppåkra föll hur som helst i glömska, och återupptäcktes inte förrän på 1930-talet av arkeologer. Platsen har sedan 90-talet varit föremål för mer organiserade utgrävningar. Det var också då upptäckten av ceremonihuset gjordes, liksom offergroparna och hallbyggnaderna. På senare år har Ludwig Boltzmann Institute genomfört undersökningar med georadar. Teknologin gör det möjligt att se spår av mänsklig aktivitet i marken utan att man behöver gräva. Det var så stenåldersgraven upptäcktes. Arkeologiska utgrävningar sker varje år, och forskning om platsen bedrivs året runt. Hittills är det uppskattat att mindre än 1 % är undersökt efter 20 års arbete. Vi kan därför bara ana vad som ännu döljer sig i Uppåkras jord.

Facebook

Café och visningar

Guidade visningar/Guided tours 2016

Högsäsongens allmänna visningar är avslutade, men vi tar emot bokningsförfrågningar året om. Vi håller visningar på plats, men åker också ut och håller föredrag för skolor och annan verksamhet. För mer information, ring 0709351250, eller maila sofia.winge@uppakra.se

Övrigt
Vi har ramp och hiss till handikapptoalett.
Visningarna går till större delen längst en grusgång som är
framkomlig med rullstol och barnvagn.
Vägen ned till utgrävningsplatsen går genom en lite svårare terräng (åkermark).
Mer information om tillgänglighet hittar ni
under fliken Besök oss/Visningstider.

For information about guided tours in
English and other languages, visit the English
website (switch the Swedish flag on this page).

 

Bildgalleri

image-10 image-2 image-6 image-7 image-8 image

Vill du veta mer?

Uppåkra – ett framtida arkeologiskt vetenskapscenter

Under hösten-vintern 2011 genomförde UAC en genomförbarhetsstudie avseende det framtida arkeologiska sciencecentret i Uppåkra. Den utförliga rapporten hittar du här:  feasibility study längre version

Lunds Universitets Historiska Museum

Normalt sett kan du hitta fynden från Uppåkra på Lunds Universitets Historiska Museum, i utställningen ”Barbaricum”. Under 2016 är utställningen temporärt i Tyskland, men ett par kopior av vissa fynd kan du istället se på Uppåkra.

Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i arkeologin och den forskning som bedrivs på Lunds Universitet kring Uppåkra.

http://www.ark.lu.se

Uppåkra församling

Information om vad som händer i Uppåkra kyrka.

http://uppakraforsamling.se/

 

 

 

 

Väder i Uppåkra