2015-09-23 Ben från människa och hund och mer därtill!

2015 ben människa

Lårben från människa

Det har varit händelserika dagar i Uppåkra, i synnerhet på osteologifronten. I vanlig ordning har djurben dykt upp från olika nyttodjur och slaktdjur, men dessa dagar har det även kommit fram ben från både människa och hund.

Det var förrgår som studenterna grävde fram det första lårbenet från en människa. Igår kom ytterligare ett lårben fram. Eftersom gravfältet där människorna torde ha begravts under Uppåkras långa bebyggelsetid ännu inte har påträffats, är det givetvis lite extra spännande att hitta kvarlevorna efter de som en gång bodde här. Benen har ovanligt grova muskelfästen, i synnerhet lårbenet längst ned på bilden, vilket innebär att personen i fråga skulle kunna ha varit kraftigt byggd. Ben med så grova muskelfästen hittas vanligtvis  på mesolitiska gravplatser enligt osteologen Adam Boethius-det vill säga perioden mellan den senaste istidens slut och den tid då människorna började med åkerbruk (4000 f.Kr). Möjligtvis kan benet ha kommit från en grav som blivit uppgrävd. Benet hade gnagmärken, och kan ha flyttats runt av något djur. Nu kommer pengar att sökas för att få benet daterat med Kol-14 -metoden.

Igår kom även en tand och flera ben från en hund fram i ett av schakten. Hunden domesticerades redan under stenåldern, och det finns flera fall (Skateholm till exempel) där man till och med begravt hundar tillsammans med människor. Det finns till och med fall där hunden fått en egen grav, men också att hunden ibland använts som slaktdjur när det har varit dåliga tider.

lårben från människa med gnagmärken

Förutom spännande nya osteologiska fynd, har också en liten gänga eller klaff av metall tittat fram, samt en droppliknande glasmassa som enligt arkeologen Andreas Svensson skulle kunna vara en rest till följd av pärltillverkning i Uppåkra. Glas är i regel en importvara från kontinenten under järnåldern, men just glaspärlor har tillverkats i Skandinavien på olika platser som exempelvis Åhus och Hedeby. Många pärlor har genom åren påträffats även här i Uppåkra, och det är inte omöjligt att just tillverkningen av dem också kan ha varit förlagt här. När pärlan är rengjord ordentligt och genomlyst så att vi vet mer om vilket material den är gjord av, hoppas vi på mer information om detta intressanta fynd.

Pärla 2015 tillverkning

Spår efter pärltillverkning i Uppåkra?

Sofia Winge

Café och visningar

Guidade visningar/Guided tours 2016

Högsäsongens allmänna visningar är avslutade, men vi tar emot bokningsförfrågningar året om. Vi håller visningar på plats, men åker också ut och håller föredrag för skolor och annan verksamhet. För mer information, ring 0709351250, eller maila sofia.winge@uppakra.se

Övrigt
Vi har ramp och hiss till handikapptoalett.
Visningarna går till större delen längst en grusgång som är
framkomlig med rullstol och barnvagn.
Vägen ned till utgrävningsplatsen går genom en lite svårare terräng (åkermark).
Mer information om tillgänglighet hittar ni
under fliken Besök oss/Visningstider.

For information about guided tours in
English and other languages, visit the English
website (switch the Swedish flag on this page).