2015-09-10 Ner i djupare lager

IMG_6997
Nu börjar studenterna äntligen att komma ned under ploglagret! Det vill säga, det är nu de ska försöka förstå sig på vad människorna haft för sig här under järnåldern. De har också öppnat upp samma schakt där den stora ugnen tidigare säsonger har grävts ut. Den svarta duken har börjat att skymta, som lades dit för att markera hur långt man hann gräva sist.

Ugn 2

Utgrävningen av ugnen föregående säsong

Den hästskoformade delen på bilden visar fundamentet till ugnen som då grävdes ut, där man satt ned slanor i leran för att kunna bygga uppe kupol med hjälp av ett flätverk av vidjor. Lerkliningen, det vill säga leran som sedan kletades på, visar avtryck efter dessa pinnar. Vad som är spännande är att när ugnen togs bort, visade det sig ha gått en märklig ränna strax intill.  Materialet som hittades här daterades till omkring 500-talet e.Kr. Bland annat kom det fram en sländtrissa och en hel del brända sädeskorn. Mikael Larsson, som är arkeobotaniker, kunde konstatera att detta var skalkorn med groddar.  Just skalkorn med groddar är vad man utvinner maltsocker av, och dessa kan alltså ha använts för framställning av malt. Kan detta vara platsen för ett förhistoriskt ölbryggeri?? Just nu håller Arkeologiska Institutionen i Lund på att söka pengar för att undersöka detta vidare!

lerklining 2014

Det första steget i öltillverkning är nämligen mältningen, och den går till genom att man först blöter skalkornen så att groddarna börjar växa. Därefter torkas groddarna ut med varm och tunn luft. Under denna process bildas ett antal enzymer, bl.a. amylas. Amylas kan omvandla stärkelse till socker, i det här fallet maltos (maltsocker) – som kan jäsas till etanol, det vill säga alkohol.

bild 3 (15)
Rännan skulle alltså kunna vara en torkanläggning  som går utanför ugnen. På Orkneyöarna har man i historisk tid exempelvis genomfört mältningen genom att leda ut varmluften från en ugn till en anläggning med ett nät där groddarna har fått ligga och torka.

Sländtrissan är också ett intressant fynd i sammanhanget. I skriftliga källor är öltillverkning liksom textilproduktion nämligen förknippat med kvinnor.
Det är ännu tidigt att säga, men inte omöjligt att ugnen kan ha använts, inte bara för att exempelvis baka bröd eller torka kött, utan även för torkning av malt.

Sofia Winge

Café och visningar

Guidade visningar/Guided tours 2016

Högsäsongens allmänna visningar är avslutade, men vi tar emot bokningsförfrågningar året om. Vi håller visningar på plats, men åker också ut och håller föredrag för skolor och annan verksamhet. För mer information, ring 0709351250, eller maila sofia.winge@uppakra.se

Övrigt
Vi har ramp och hiss till handikapptoalett.
Visningarna går till större delen längst en grusgång som är
framkomlig med rullstol och barnvagn.
Vägen ned till utgrävningsplatsen går genom en lite svårare terräng (åkermark).
Mer information om tillgänglighet hittar ni
under fliken Besök oss/Visningstider.

For information about guided tours in
English and other languages, visit the English
website (switch the Swedish flag on this page).