2012-06-25 Tack för värdefull hjälp!

I vår informationsfolder för 2012 ”Uppåkra en järnåldersstad” talar vi på ett par platser om de geofysiska undersökningarna som genomfördes under 2010 och som nu ligger till grund för mera fördjupade arkeologiska undersökningar.

Dessa undersökningar har inte bara omfattat själva fornlämningen, som den idag är markerad på kartan, utan även ett stort omland. Sådana undersökningar hade inte kunnat utföras utan värdefull hjälp från Ludwig Boltzmann Institut for Archaeological Prospectation and Virtual Archaeology (LBI) i Wien. Bilderna 012 och 013 i informationsfoldern är levererade av Ludwig Boltzmann Institutet.

Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) skriver så här: ”Avancerad arkeologisk prospektering är ett nytt och värdefullt komplement till traditionell arkeologi. Förutom tekniska och metodologiska framsteg inom det här fältet kommer institutet genom sina projekt att skapa ny och spännande kunskap om de platser som undersöks. Det kan också leda till en förbättrad användning av teknikerna och metoderna inom andra samhällssektorer än arkeologi.

LBI leds av Professor Dr Wolfgang Neubauer och har sitt huvudkontor i Wien. I institutet ingår partnerorganisationer från Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) är svensk partner i LBI.”

I Grävdagboken hade vi ett speciellt inlägg den 27 augusti 2010 om dessa undersökningar.

Nils-Ove Mårtenson

Länkar:
http://archpro.lbg.ac.at/

http://www.arkeologiuv.se/cms/arkeologiuv/tjanster_uv/prospektering/ludwig_boltzmann_institute_lbi.html

http://www.uppakra.se/gravdagbok/2010-08-27-preliminara/

Café och visningar

Guidade visningar/Guided tours 2016

Högsäsongens allmänna visningar är avslutade, men vi tar emot bokningsförfrågningar året om. Vi håller visningar på plats, men åker också ut och håller föredrag för skolor och annan verksamhet. För mer information, ring 0709351250, eller maila sofia.winge@uppakra.se

Övrigt
Vi har ramp och hiss till handikapptoalett.
Visningarna går till större delen längst en grusgång som är
framkomlig med rullstol och barnvagn.
Vägen ned till utgrävningsplatsen går genom en lite svårare terräng (åkermark).
Mer information om tillgänglighet hittar ni
under fliken Besök oss/Visningstider.

For information about guided tours in
English and other languages, visit the English
website (switch the Swedish flag on this page).